Startup House IV - wyniki naboru

Startup House IV - wyniki naboru

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house IV - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" Edycja 2021 wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną. Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe tj. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz otrzymały najwyższą liczbę punktów.

 

Do uczestnictwa w projekcie zostały rekomendowane następujące przedsiębiorstwa:

 • ROBOSFERA Marta Kubacka-Ignaciuk
 • UNIXsupport.pl
 • MOLLUSCOO COSMETICS&LABS Sp.z o.o.
 • PAWEŁ GUTFRAŃSKI
 • CHANGE4YOU Anna Suchocka
 • BOOT CAMP Academy Sp.z o.o.
 • Webtechnika Sp. z o.o.
 • pracoffnia Katarzyna Rucińska
 • Nice Group Sp. z o.o.
 • FIZJOTERAPIA Magdalena Głód
 • SMART INVESTEMNTS Sp.z o.o.
 • ABP MARKETING AGENCY
 • Pracownia Zapachu Emilia Witucka
 • KATARZYNA ZALEWSKA
 • CLEVER Barbara Przybyła

 

Projekt "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.


Data publikacji: 28 grudnia 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry