Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - otwarta dzienne
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn otwarta dzienne
Mechanika i budowa maszyn modelowanie 3D otwarta dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych otwarta dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe otwarta dzienne/zaoczne
Informatyka modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych otwarta dzienne

Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji otwarta dzienne
Administracja administracja skarbowa otwarta dzienne
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego otwarta dzienne/popołudniowe/zaoczne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie otwarta dzienne
Ekonomia przedsiębiorczość gospodarcza otwarta dzienne/zaoczne
Ekonomia ekonomika menedżerska otwarta dzienne/popołudniowe/zaoczne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych otwarta dzienne/zaoczne
Filologia filologia angielska - języki obce w biznesie otwarta dzienne
Filologia polska nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego otwarta dzienne
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media otwarta dzienne
Logopedia otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną otwarta dzienne

Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Logopedia neurologopedia otwarta dzienne
Pedagogika wczesna edukacja otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika medialna otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią otwarta dzienne
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otwarta dzienne
Studia menadżersko-prawne ** menadżer usług publicznych otwarta dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne ** menadżer analiz biznesowych otwarta dzienne/zaoczne


** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej

Jednolite studia magisterskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - otwarta dzienne
Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną otwarta dzienne
Pedagogika specjalna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otwarta dzienne