XIII Międzyuczelniana konferencja naukowa INSPIRACJE JANA PAWŁA II DLA WSPÓŁCZESNOŚCI odbędzie się  10 maja 2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (Al. Grunwaldzka 137)

 

Prowadzenie:  dr Irena Sorokosz (PWSZ w Elblągu)

12.00 - Otwarcie konferencji: prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

12.15 - prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, Filozofia pokoju w doktrynie św. Augustyna (EUH-E)

12.35 - prof. E. Tomaszewski Teologia a literatura. Jan Paweł II a Gustaw Herling Grudziński (PWSZ w Elblągu)

12.55 - prof. dr hab. Michał Wojciechowski Wojna w Biblii (UWM w Olsztynie)

13.35 – 14.00 Przerwa

 

Prowadzenie:  ks. dr Sławomir Małkowski, rektor WSD w Elblągu

14.00 - dr Wojciech Janik „Nowa wojna” (EUH-E)

14.20 - dr Wojciech Zieliński, Jana Pawła II wprowadzenie do tutoringu (PWSZ w Elblągu)