Dnia 31 marca 2011 roku odbyła się już szósta edycja międzyuczelnianej konferencji naukowej "Ku rzeczom nowym naszych czasów" - inspiracje Jana Pawła II dla współczesności. Tym razem gospodarzem konferencji była Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna. Temat konferencji brzmiał: "Ekologia świadomości". Zaproszeni prelegenci podjęli się próby odpowiedzi na pytania, postawione przez organizatorów:
- Wśród współczesnych ludzi oraz instytucji rośnie świadomość oraz odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego. Czy można sformułować analogiczną potrzebę, konieczność „ekologii świadomości”?

- Czy istnieje potrzeba selekcji informacji? Co może stanowić filtr dla wszelkiego rodzaju wiadomości, różnych danych, obrazów oraz paradygmatów, które jak „śmieci” zatruwają i paraliżują świadomość?

- Czy istnieje pole świadomości, które nadaje się do uprawy nauki i trzeba je chronić? Jakie mogą powstać intelektualne bariery w uprawianiu i rozwijaniu naukowego myślenia? Co niszczy zdolność krytycznego, racjonalnego myślenia i działania? Czy kryterium samej racjonalności nie stanowi betonowego muru, który nie pozwala na odkrycie świata w jego bogactwie i pięknie?

- Czy ekologia świadomości to konieczność wynikająca z udziału w przestrzeni multimedialnej, udziału w społeczeństwie informacyjnym? Przed jakimi treściami należy chronić swoją świadomość, jakimi sposobami i czy jest to możliwe?

- Czy autokreacja, świadome kształcenie, powoduje odporność na wszelkiego rodzaju informacyjne wirusy oraz przeciwdziała degradacji świadomości?

- Czy ekologia świadomości leży na linii ochrony „tożsamości” narodowej, religijnej, artystycznej, etycznej?

- Czy potrzeba ekologii świadomości, to płaszczyzna badań psychologicznych, aksjologicznych, edukacyjnych, wychowawczych?

- Czy możliwe jest określenie stopnia infekcji, skażenia, zniszczenia świadomości?

Na tak postawione pytania odpowiadali doświadczeni profesorowie i wykładowcy naszych uczelni: prof. dr hab. Krzysztof Kalka z EUH-E, ks. prof. dr hab. Marian Machinek z UWM w Olsztynie, ks. dr Stefan Ewertowski, WSD, dr Michał Makowski ze Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego oraz dr Wojciech Zieliński z PWSZ. (można dać odnośniki do abstraktów oraz do programu konferencji).
Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w roczniku naukowym "Studia Elbląskie" Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej spis treści rocznika dostępny na stronie www.wsd-elblag.pl .