Środowiska akademickie Elbląga organizują po raz piąty międzyuczelnianą konferencję naukową w ramach inicjatywy jaka powstała w związku ze śmiercią naszego wielkiego Rodaka, papieża Jana Pawła II i chęcią podejmowania papieskich inspiracji dla współczesnego człowieka.

 

Tym razem Komitet organizacyjny reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej proponuje temat: „Po co nam państwo?”.

 

Jan Paweł II napisał w encyklice: „Sam podstawowy sens istnienia państwa jako wspólnoty politycznej polega na tym, że całe społeczeństwo, które je tworzy – w danym wypadku odnośny naród – staje się niejako panem i władcą swoich własnych losów. Ten sens nie zostaje urzeczywistniony, gdy na miejsce sprawowania władzy z moralnym udziałem społeczeństwa czy narodu, jesteśmy świadkami narzucania władzy przez określaną grupę wszystkim innym członkom tego społeczeństwa. Sprawy te są bardzo istotne w naszej epoce, w której ogromnie wzrosła świadomość społeczna ludzi, a wraz z tym potrzeba prawidłowego uczestniczenia obywateli w życiu politycznym wspólnoty. Przy tym nie należy tracić z oczu realnych warunków, w jakiej znajdują się poszczególne narody, i konieczności sprężystej władzy publicznej. Są to zatem sprawy istotne z punktu widzenia postępu samego człowieka i wszechstronnego rozwoju człowieczeństwa” Redemptor hominis (17) 

 

Oczywiście, nauczanie papieskie na temat państwa, jako społeczności politycznej, kulturowej czy gospodarczej jest o wiele szersze. Biorąc jednak pod uwagę nauczanie papieskie, jak i zmiany polityczne związane z postępującą integracją Europy, o czy ma świadczyć Traktat Lizboński UE, rodzi się pytanie: po co nam państwo?

 

Powyższe pytanie wzmacnia codzienna obserwacja funkcjonowania w podstawowych dziedzinach społecznego życia naszego państwa. Czy nowożytne państwo, to już przeżytek? Czy zdewaluowała się sama idea państwa? Spektrum rozważań jest szerokie, ale i ważne na dzisiejszą chwilę życia Europy, a w niej Polski i innych państw. W tym kontekście, chcielibyśmy szukać inspiracji w nauczaniu Papieża Polaka, wsłuchując się w jego słowa i patrząc na jego posługę pełnioną w Polsce i na całym świecie.

 

TERMIN 25 marca 2010.
MIEJSCE aula PWSZ przy ul. Czerniakowskiej w Elblągu
CZAS TRWANIA Początek o godz. 10.00; zakończenie około godz. 14.30

 

Program konferencji

Abstrakty