Na rok 2009 Komitet organizacyjny reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej oraz Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu zaproponowano temat: „Drogi i bezdroża wychowania”.

 

Uznaliśmy ten temat za istotnie ważny w obecnej sytuacji naszej Ojczyzny, a także i Europy. Jesteśmy bowiem świadkami głębokich przemian kulturowych i obyczajowych, które bardzo konkretnie dotykają przestrzeni wychowawczej w rodzinie i szkole. Z jednej bowiem strony widzimy szereg cennych inicjatyw na niwie wychowawczej i edukacyjnej, które mają na celu pomoc we właściwym kształceniu i wychowaniu młdego pokolenia. Jednakże niejednokrotnie odnosi się wraażnie znacznej ideologizacji i mitologizacji wychowania, w którym kładzie się nacisk na spontaniczną samorealizację, absolutyzuje wartości wolności, tolerancji i demokracji,  powraca co pewien czas do postulatu neutralności światopoglądowej.

 

W tym kontekście szukaliśmy inspiracji w nauczaniu i oddziaływaniu wychowawczym Papieża Polaka, wsłuchując się w jego słowa i patrząc na jego posługę duszpasterską pełnioną wobec młodzieży w Polsce i na całym świecie. Staraliśmy się szukać odpowiedzi na pytanie, czy dzisiejsze wychowanie sprawia, że nasi wychowankowie „bardziej srdquo; i umieją być „dla drugich”, czy tylko „więcej mając” (por. Jan Paweł II. W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO, 2 VI 1980). A jeżeli tylko „więcej mają”, to gdzie leży przyczyna takiego stanu rzeczy i jakie są drogi wyjścia z sytuacji kryzysowej.

 

Podczas tej edycji wygłoszono następujące wykłady:

Dr hab. Jan Papież, prof. PWSZSzkoła jako miejsce marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Ks. dr hab. Jarosław Michalski, prof. UMK, UWMMiędzy tradycją a nowoczesnością. Społeczno – kulturowe uwarunkowania współczesnej edukacji religijnej.

Dr hab. Astrid Mączkowska-Christiansen, prof. EUH-ENeoliberalne bezdroża edukacji.

Dr hab. Mirosław Patalon, prof. PWSZ – Związek tego, co racjonalne i irracjonalne w pedagogice.

Dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ, SW im. B. JańskiegoOsobowy charakter kultury i wychowania w perspektywie nauczania Jana Pawła II.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, w którym uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie: Jaka jest odpowiedzialność wychowawcza polskiej szkoły?

 

Program konferencji

 

Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w roczniku naukowym "Studia Elbląskie" Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej spis treści rocznika dostępny na stronie www.seminarium.elblag.opoka.org.pl