Każdy początek jest trudny. W tym przypadku chodziło o połączenie ze sobą w jednej konferencji naukowej uczelni, które zajmują się na co dzień odległymi od siebie obszarami problemów i zagadnień. Pomysł był taki, żeby każda z trzech uczelni świeckich przygotowała wykład w obszarze swych zainteresowań, natomiast Seminarium Duchowne postarałoby się o prelegentów, którzy naświetlą dane zagadnienie od strony nauczania Jana Pawła II. W ten sposób zaistniała I Międzyuczelniana Konferencja Naukowa, zatytułowana: "Ku rzeczom nowym naszych czasów" - inspiracje Jana Pawła II dla współczesności. Termin konferencji został wyznaczony na 30 marca 2006 roku.

Obszary poruszanych zagadnień były następujące: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - przyszłość informatyki (informatyzacja społeczeństwa, wpływ na kulturę, zachowanie, życie, ingerencja informatyki w ciało ludzkie - mikroprocesory, implanty); Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna - klonowanie, inżynieria genetyczna; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy - gospodarka przestrzenna, zasoby naturalne, wpływ ekonomii na funkcjonowanie społeczeństwa. Ustalono ponadto, że co roku inna z uczelni wyższych będzie gospodarzem tego wydarzenia. Jako pierwsza tego zadania podjęła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Podczas I Konferencji wygłoszono następujące wykłady :

  • prof. dr. hab. inż. Zbigniew Walczyk, dr Stefan Sokołowski, PWSZ - Wzbudzić ducha w maszynie.
  • ks. dr Józef Kloch, rzecznik KEP - Wypłynąć na głębię. Stosowanie technologii informatycznych w Kościele według Jana Pawła II.
  • dr Jacek Perliński, EUH-E - Inżynieria komórkowa, klonowanie - szanse i zagrożenia dla sumienia lekarza XXI wieku.
  • ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM - Spór o człowieka w tle osiągnięć inżynierii genetycznej.
  • prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, UWM, SW im. B. Jańskiego - Stan i perspektywy gospodarowania przestrzenią.
  • ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL - O ludzkie oblicze ekonomii. Jan Paweł II wobec współczesnych problemów gospodarczych.


Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w roczniku naukowym "Studia Elbląskie" Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej spis treści rocznika dostępny na stronie www.seminarium.elblag.opoka.org.pl

Konferencja 2006 Konferencja 2006 Konferencja 2006 Konferencja 2006