Artur Chojecki - Wojewoda Warmiń„sko-Mazurski
 
Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmiń„sko-Mazurskiego
 
Ks. Biskup dr Jacek Jezierski - Biskup Elbląski
 
Witold Wróblewski - Prezydent Miasta Elbląg
 
Maciej Romanowski - Starosta Elbląski