Myśl o zorganizowaniu międzyuczelnianej konferencji naukowej w Elblągu zrodziła się w kontekście śmierci papieża Jana Pawła II w 2005 roku. Chodziło o oddanie hołdu naszemu wielkiemu Rodakowi poprzez stworzenie płaszczyzny dla naukowego dyskursu nad współczesnymi wyzwaniami w świetle papieskiego nauczania. W związku z tym władze elbląskich uczelni wyższych podjęły w 2005 roku inicjatywę zorganizowania Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej inspirowanej nauczaniem Jana Pawła II.

Szkoły Wyższe miasta Elbląga organizują po raz dwunasty konferencję naukową dla uczczenia pamięci naszego wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II. Chcemy w papieskim nauczaniu poszukiwać inspiracji dla swej działalności naukowej i dydaktycznej.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu w godzinach od 15.30 do 18.00.

 

Patron medialny sprawują: Telewizja Elbląska, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl oraz Gość niedzielny. Zapraszamy chętnych do udziału. Wstęp wolny.